31 sierpnia 2023

„Wektory życia” – Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do udziału w projekcie finansowanym ze środków budżetu państwa w ramach realizacji „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin »Za życiem«”: zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Formą jego realizacji są warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia”. Do ich przeprowadzenia przygotowano scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Treści zajęć służą kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, a także mają na celu pogłębienie, ugruntowanie i uaktualnienie zagadnień dotyczących zdrowia prokreacyjnego oraz kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

Szkolenia nauczycieli będą miały miejsce w WMODN w Olsztynie (ul. Głowackiego 17 A):

AW-15 „Szkolenie trenerów do realizacji programu psychoedukacyjnego pt. Wektory życia”

Link do szkolenia (bezpośredni): Szkolenia WMODN.

Szczegółowe informacje o projekcie: Wektory Życia (ore.edu.pl)

Trenerzy w województwie warmińsko-mazurskim:

Ewa Napiórkowska, adres email: e.napiorkowska@zspklebark.pl

Ewa Kiryła, adres email: kiryla@wmodn.olsztyn.pl

Załączniki

Plakat - Wektory życia
Data: 2023-08-31, rozmiar: 4 MB

Ułatwienia dostępu