1 września 2023

Sieć doradców metodycznych

Nazwy i adresy placówek doskonalenia nauczycieli:

 1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl , tel. 89 522 85 00
 2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
  e-mail: sekretariat@wmodn.elblag.pl , tel. 55 643 52 52
 3. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A, 19-300 Ełk;
  e-mail: modn@modn.elk.pl , tel. 87 621 10 71
 4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko;
  e-mail: sekretariat@poregizycko.pl , tel. 87 428 33 15
 5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica;
  e-mail: poradnianidzica@op.pl , tel. 89 625 31 39
 6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce;
  e-mail: pppbce@o2.pl , tel. 89 762 28 06
 7. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn;
  e-mail: kontakt@powreketrzyn.pl , tel. 897513536 kom.538 325 395
 8. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Braniewie, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo,
  e-mail: sekretariat.zszbraniewo@gmail.com, tel. 55 243 26 06

Sieć doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim stan na 1 września 2023 r.

Nazwa przedmiotu/specjalności Liczba doradców Imię i nazwisko doradcy metodycznego Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli
Wychowanie przedszkolne 5 Borejko Małgorzata Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Malkiewicz Mariola Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Grican Justyna Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Musialik Edyta Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kierzkowska Dorota Anna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Edukacja wczesnoszkolna 6 Mokrzecka Marzena Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Skrzypiec Aneta Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kopacka Ewa Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Żak Krystyna Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Bujnowska Krystyna Maria Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Ojrzyńska Dorota Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Język polski 12 Meredyk-Szczesiak Edyta Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Szczawińska Anna Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Burchacka Katarzyna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Pietrzyk Katarzyna Anna Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Zielińska Wiesława Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olszynie
Budnik Monika Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kamińska Katarzyna Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kozłowska Katarzyna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Rosa Iwona Zofia Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Kozłowska Justyna Beata Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Kęsicka Grażyna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Kuncer Izabela Dominika Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Język polski / doradztwo zawodowe 1 Hrycenko Małgorzata Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 1 Piasecka Aleksandra Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Historia 1 Paplińska Joanna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Historia / Wiedza o społeczeństwie 4 Jóżwiak Iwona Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Deleżuch Emilia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Halec Ilona Maria Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kęsicki Roman Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Język angielski 7 Gilewska Agnieszka Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Organek Edyta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Brodniewicz Agnieszka Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Argalska Eliza Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Ramotowska Beata Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Stefaniak Karolina Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Zedlewska-Lontkowska Kinga Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Język angielski / język rosyjski 2 Moczulska Ewa Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Lichy Agata Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Język niemiecki 2 Wylengowska Sabina Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Lasota Małgorzata Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Matematyka 11 Andruszkiewicz Wojciech Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Domysławska Barbara Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Cygan Joanna Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Kalinowska Mariola Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Suwiński Artur Jan Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Wierzchowski Tomasz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Gregorowicz Monika Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Poniatowska Ewa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Cedlerska Marzena Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Wierzchowska Marzena Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
 Ładna Ewa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Matematyka / Fizyka 1 Głód Ewa Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Geografia 2 Szymuś Bartłomiej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Więcek Mirosława Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Chemia 2 Serwińska Maria Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Prusik Agnieszka Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Biologia 1 Maszczak Aneta Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Biologia / przyroda / chemia 1  Dec Anna Katarzyna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Biologia / przyroda 1 Truchan Teresa Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Technologia informacyjno-komunikacyjna / nauczyciel bibliotekarz 1 Szeląg Anna Maria Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Technika 1 Gnidzński Jacek Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Plastyka 3 Tabak-Sulewska Emilia Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Bednarska-Siwilewicz Ewa Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Wiśniewska-Sielaszuk Barbara Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Wychowanie fizyczne 5 Malewski Marian Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Aleszczyk Katarzyna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Nachtygal Marek Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Stachura Anna Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Kochanowska Iwona Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Muzyka 1 Zmysłowski Adam Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Przedmioty zawodowe 2 Korneluk Dorota Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Obrycka Marta Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kształcenie zawodowe 1 Jastrzębowski Piotr Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Kształcenie zawodowe / podstawy przedsiębiorczości / doradztwo zawodowe 1 Iwanowski Paweł Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Podstawy przedsiębiorczości 1 Koplin Marta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Doradztwo zawodowe/religia 1 Opaluch Jolanta Agata Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Religia 2 ks. Wiśniewski Piotr Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ks. Midura Andrzej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Kształcenie specjalne 5 Łatacz Katarzyna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Dąbkowska Monika Katarzyna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
Tkaczow Janusz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Bonalska Marta Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Dunaj Aneta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Nauczyciel bibliotekarz 1 Merska Barbara Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Łączna liczba doradców metodycznych 85

Załączniki

Ułatwienia dostępu