4 września 2023

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
Przedstawiciele Organów prowadzących
w województwie warmińsko-mazurskim

Po zasłużonym okresie wakacyjnego odpoczynku przyszedł czas na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Otwiera on przed uczniami nowe możliwości, daje szanse na poszerzenie ich horyzontów, aby mogli sięgnąć po kolejną wiedzę i nabyć cenne umiejętności, a tym samym uczestniczyć w poznawaniu tego dobra, piękna i prawdy, które są jeszcze zakryte.

Wszystkim Uczniom, w tym szczególnie rozpoczynającym naukę lub kolejny etap edukacji, życzę wiele zapału do nauki i rozwijania różnorakich pasji, aby okres pobytu w murach szkolnych wiązał się wyłącznie z pozytywnymi doświadczeniami i obfitował w zawiązywanie koleżeństwa i przyjaźni.

Życzę wszystkim Nauczycielom, aby w nowym roku szkolnym towarzyszyła Państwu w pracy satysfakcja osobista i życzliwość wychowanków, ale także trwałe zadowolenie płynące ze świadomości, że wysiłek nauczania przekłada się na rozwój i przygotowanie do życia dzieci i młodzieży.

Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów życzę doświadczania wielu radości i entuzjazmu przy wychowywaniu młodego pokolenia. Niech odpowiedzialne towarzyszenie swoim dzieciom w przygodzie, jaką jest życie, uczyni z nich szczęśliwych ludzi.

Jestem przekonany, że podejmując w roku szkolnym 2023/2024 dalszą efektywną współpracę z Organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przyczynimy się do sukcesywnego podnoszenia poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacji. Stąd życzmy sobie nawzajem, aby nasz region stawał się ważnym strategicznie obszarem wpływającym na rozwój społeczno-gospodarczy naszej Ojczyzny.

 

Szanowni Państwo,

rok 2024 jest Rokiem Rodziny Ulmów. Mając przed oczyma najwyższe ideały, na początku nowego roku szkolnego życzę Państwu sięgania bez lęku po wartości, które reprezentowała ta rodzina:

Postawa rodziny Ulmów dowodzi, że człowiek mimo swych wad i ułomności potrafi być wspaniały, szlachetny, dobry. Ulmowie dowiedli, że można się nie bać przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka, tolerancji wobec jego kultury, jego umiłowania wolności, inności”.

Fragment z książki „Rodzina Ulmów”
autor: Mateusz Szpytma, Jarosław Szarek

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu