8 września 2023

„Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej” – Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza na VII edycję szkolenia metodycznego

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VII. edycję szkolenia metodycznego, dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci, pt.: „Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej”, które odbędzie się 21 października 2023 r. Godz. 9:00 – 17:00 w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 67.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu oraz tematyczne materiały edukacyjne.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku.

Ułatwienia dostępu