12 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

8 września 2023 r. został ogłoszony współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”.

Zadanie konkursowe polega na:

1) przygotowaniu scenariusza lekcji trwającej 45 minut poświęconej rodzinie Ulmów oraz zjawisku polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej;

2) realizacji scenariusza w czasie lekcji historii lub innych zajęć edukacyjnych;

3) udokumentowaniu realizacji w sposób, o którym mowa w regulaminie konkursu dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”.

Kompletne zgłoszenie konkursowe nauczyciel – autor projektu edukacyjnego z województwa warmińsko-mazurskiego przesyła do dnia 30 października 2023 r. na adres poczty elektronicznej: sprawiedliwizmarkowej@ko.olsztyn.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin znajdują się na stronie https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/190419,Konkurs-dla-nauczycieli-na-najlepszy-scenariusz-lekcji-Sprawiedliwi-z-Markowej.html

Ułatwienia dostępu