21 września 2023

Laboratoria przyszłości – sprawozdanie z realizacji programu dla organów prowadzących niesamorządowe szkoły podstawowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został udostępniony formularz online dotyczący sprawozdania za rok 2022/23 z realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty lub osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół do dnia 18 grudnia 2023 roku.

Wszelkie szczegóły wraz z linkiem do formularza znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-organy-prowadzace-szkoly-niesamorzadowe

Ułatwienia dostępu