22 września 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2024 r.

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

  • w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
  • w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 mln zł.

  1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2024 r. – Kuratorium Oświaty w Olsztynie (ko.olsztyn.pl)
  2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nabór wniosków na rok 2024 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu