25 września 2023

Zarządzenie Nr 38/2023
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 września 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

  1. § 1. Zatwierdza się Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2023/2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2023 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2023 r.
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2023/2024
Data: 2023-09-25, rozmiar: 189 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Protokół z eliminacji szkolnych
Data: 2023-09-25, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Oświadczenie
Data: 2023-09-25, rozmiar: 107 KB
Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Klauzula informacyjna
Data: 2023-09-25, rozmiar: 136 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu
Data: 2023-09-25, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Zobowiązanie służbowe
Data: 2023-09-25, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Informacja z eliminacji wojewódzkich
Data: 2023-09-25, rozmiar: 32 KB
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu
Data: 2023-09-25, rozmiar: 39 KB
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Terminarz konkursów przedmiotowych
Data: 2023-09-25, rozmiar: 119 KB
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli
Data: 2023-09-25, rozmiar: 404 KB
Zarządzenie Nr 38/2023 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2023 roku (dostępny, pdf)
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2023/2024
Data: 2023-09-25, rozmiar: 133 KB

Ułatwienia dostępu