26 września 2023

Konferencja „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych”

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wzięcia udziału w organizowanej 2 października 2023 r. konferencji on-line pt. „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli: kuratoriów oświaty, WOKRO, samorządów, placówek systemu oświaty realizujących zadania adresowane do dzieci w wieku przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, a także przedstawicieli podmiotów działających w innych sektorach zdrowia i pomocy społecznej, realizujących zadania w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka i pomocy rodzinom.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

WOKRO (aps.edu.pl)

Ułatwienia dostępu