28 września 2023

Kongres – Podtrzymywanie wiedzy o kulturze i dziedzictwie wschodnich i południowych terenów II Rzeczypospolitej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dniach 11-13 października organizuje we współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim spotkanie działaczy towarzystw kresowych oraz przedstawicieli polskich szkół zainteresowanych podtrzymywaniem wiedzy o kulturze i dziedzictwie wschodnich i południowych terenów II Rzeczypospolitej. Wydarzenie jest zaplanowane w Olsztynie oraz Ostródzie i będzie mieć formę kongresu. W ramach programu odbędzie się merytoryczna dyskusja nad proponowanymi do wdrożenia programami edukacyjnymi popularyzującymi historię, ludzi i kulturę kresową.

Organizatorzy serdecznie zapraszają Kadrę Kierowniczą Szkół, Nauczycieli i Uczniów na Galę Kongresową, która odbędzie się 12 października 2023 r. o godz. 12:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w sali nr 52.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do dnia 05.10.2023 r. na adres:
k.czyzycka@swp.org.pl lub numer telefonu 538 109 597.

Załączniki

Więcej informacji
Data: 2023-09-28, rozmiar: 196 KB

Ułatwienia dostępu