Kategoria: Informacje

15 czerwca 2021

Europejskie Biuro UNEP – ankieta dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęcamy młodzież do uzupełnienia ankiety przygotowanej przez Europejskie Biuro UNEP, której celem jest poznanie wiedzy młodych osób z obszaru Europy i Azji Środkowej na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie.

Uzupełnienie ankiety pozwoli organizatorowi na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP (United Nations Environment Programme). Jest to także ważny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i będzie aktywna do listopada 2021 r. na stronie internetowej: docs.google.com

20 maja 2021

Program „TańczMy w szkole”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych. Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją pilotażowego programu „TańczMy w szkole”, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi. W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:

  1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
  2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
  3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
  4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Pomysłodawca programu pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O szczegółach będą decydować dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ankiety diagnozującej zainteresowania, oczekiwania i potrzeby środowiska szkolnego w tym obszarze. Program przewiduje także organizację szkoleń metodycznych w zakresie nauki tańca dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Ankiety są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców/opiekunów dzieci z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych):

  1. Ankieta dla dyrektorów: forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
  2. Ankieta dla nauczycieli: forms.office.com/r/w7unT41JkE
  3. Ankieta dla rodziców: forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
  4. Ankieta dla uczniów: forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Instytut Muzyki i Tańca prosi o wypełnienie ankiety do 4 czerwca 2021 r.

Ewentualne zapytania należy kierować do Macieja Seniwa – kierownika Działu Programowego Departamentu Tańca, e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl tel. 785 460 000

15 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza rodziców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci i zachowania prozdrowotne oraz ocenę wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci. W ramach badania zostanie oceniony wpływ czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na takie parametry jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe.

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 minut). Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Dane osobowe uczestników ankiety nigdy nie zostaną ujawnione, a każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości. Na każdym etapie badania można wycofać zgodę na jego udział bez podania przyczyny rezygnacji.

Link do ankiety: docs.google.com

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. Materiały zawarte w publikacji mogą być punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.

Załączniki

Poradnik - Klikam z głową
Data: 2021-03-01, rozmiar: 3 MB
25 lutego 2021

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli – GRANIE NAUCZANIE

W związku z pilotażowym projektem przeprowadzonym w 2020 r. przez ówczesne Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Gry komputerowe i wideo w edukacji” został opublikowany przewodnik dla rodziców i nauczycieli po świecie odpowiedzialnej rozrywki cyfrowej zatytułowany „GRANIE NAUCZANIE”. Kolejne materiały dla nauczycieli są w przygotowaniu.

W załączeniu: przewodnik GRANIE NAUCZANIE (42 strony).

Załączniki

Przewodnik
Data: 2021-02-25, rozmiar: 9 MB

Ułatwienia dostępu