Kategoria: Kontakt

Adres Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

 • tel. 89 523-26-00, 89 527-22-50
 • fax: 89 52-72-721
 • NIP 739 12 312 49
 • Regon 006473260
 • e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
 • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /006473260/SkrytkaESP

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu

Dyrektor: Małgorzata Adamowicz

 • ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
 • tel. 55 237 10 69, 55 232 46 99
 • fax: 55 232 42 16
 • e-mail: delelblag@ko.olsztyn.pl

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku

p.o. Dyrektor: Dariusz Jurczykowski

 • ul. Chopina 15, 19-300 Ełk
 • tel. 87 732 85 75, 87 732 85 63
 • fax: 87 732 85 76
 • e-mail: delelk@ko.olsztyn.pl

 

Komórki organizacyjne

 

Wydział Administracyjno – Prawny

Dyrektor: Mirosława Gralla-Kaperzyńska

 • tel. 89 52 32 272

Zastępca Dyrektora: Beata Miszczuk

 • tel. 89 52 32 719

Prowadzi sprawy:

 • Pragmatyka zawodowa nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Nostryfikacja i legalizacja dokumentów
 • Dokumentacja przebiegu nauczania po zlikwidowanych szkołach i placówkach

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Dyrektor: Ewa Klonowska

 • tel. 89 52 32 314

Zastępca Dyrektora: Mariusz Rydzio

 • tel. 89 52 32 274

Prowadzi sprawy:

 • Ewaluacja szkół i placówek
 • Kontrole planowe w szkołach i placówkach
 • Kontrole doraźne w szkołach i placówkach

 

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki

Dyrektor: Małgorzata Hochleitner

 • tel. 89 52 32 384

Zastępca Dyrektora: Dariusz Człapiński

 • tel. 89 52 32 533

Prowadzi sprawy:

 • Akredytacja
 • Dokształcanie młodocianych pracowników – koordynacja
 • Doskonalenie nauczycieli / Sieć doradztwa metodycznego
 • Konkurs Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
 • Konkurs „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • Konkurs „Szkoła Przyjazna Środowisku”
 • Konkursy przedmiotowe
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Patronat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 • Program „Laboratoria przyszłości”
 • Przykłady dobrych praktyk”
 • Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
 • Rządowy program „Aktywna tablica”
 • Stypendium MEiN
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Szkolnictwo branżowe
 • Wypoczynek i turystyka dzieci i młodzieży

 

Zespół księgowości

Główny Księgowy: Elżbieta Napiwodzka-Szydlik

 • tel. 89 52 32 424

Osoba zastępująca: Marzena Zasada

 • tel. 89 52 32 300

Ułatwienia dostępu