Kategoria: 12. Komunikaty

19 marca 2021

„Gościnnie w Twojej szkole” – projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny „Gościnnie w Twojej szkole” kierowany jest do uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. W ramach projektu przewidziano prowadzenie serii webinariów dla uczniów z zakresu marketingu i/lub hotelarstwa dwa razy w miesiącu w czasie pandemii. Udział w projekcie dla szkół jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej […]

7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020. Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020 Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Art. 4 […]

Ułatwienia dostępu