Kategoria: 8. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

3 września 2019

Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r.

WKWO.5633.20.2019.GD Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., […]

24 marca 2017

Komunikat w sprawie organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu I. 1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą organizować: a) publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, b) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, obejmującą prowadzenie kształcenia […]

Ułatwienia dostępu