Kategoria: 13. Wydarzenia

29 czerwca 2021

Powiatowe konferencje z zakresu doradztwa zawodowego – 17 czerwca 2021 r.

Z inicjatywy Powiatowych Doradców Zawodowych działających przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w dniu 17 czerwca 2021 r. w większości powiatów województwa warmińsko-mazurskiego odbyły się konferencje dotyczące współpracy szkół z pracodawcami jako działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego. Współorganizatorami konferencji w formie online byli Starostowie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Relacje: […]

1 marca 2020

Seminarium branżowe w powiecie działdowskim

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyło się Seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, najstarszej placówce kształcenia zawodowego powiatu działdowskiego. Seminarium było skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych i pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego, pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu działdowskiego oraz wielu instytucji wspierających szkolne doradztwo zawodowe. […]

Ułatwienia dostępu