Kategoria: Kwalifikacje

20 września 2016

Kwalifikacje nauczycieli

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – rozdział 3: Wymagania kwalifikacyjne (art. 9),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ułatwienia dostępu