Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428). Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr. 1 w Pasłęku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr. 2 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarlinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Barczewie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie

Dyrektorzy szkół w Gminie Zalewo

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Jezioranach

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapii

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 5 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 8 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 17 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 31 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 33 w Elblągu
Dyrektor Przedszkola nr 34 w Elblągu
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu
Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiskai Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-lnformatycznych w Elblągu
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie


Archiwalne konkursy na stanowisko dyrektora

Ułatwienia dostępu