Kategoria: Aktywna tablica

16 sierpnia 2023

Załączniki do umowy w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2023

Załączniki Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące zakupionego sprzętu, ……. Data: 2023-07-27, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 3-Zestawienie wydatków … Data: 2023-07-27, rozmiar: 15 KB Załącznik nr 2-Rozliczenie dotacji wg rozdziałów Data: 2023-07-27, rozmiar: 20 KB Pobierz wszystkie pliki

24 sierpnia 2021

Nabór wniosków – Rządowy program „Aktywna tablica” – edycja 2021

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW w województwie warmińsko-mazurskim Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu […]

9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW, Dyrektorzy szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta […]

Ułatwienia dostępu