Kategoria: Posiłek w szkole i w domu

21 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Załączniki Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Data: 2023-03-21, rozmiar: 48 KB Załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Data: […]

28 maja 2021

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Informujemy, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 59 wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 dla 113 szkół. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję […]

15 marca 2021

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – komunikat w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Załączniki Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007) Data: 2021-03-15, rozmiar: 490 KB Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w […]

15 marca 2021

Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2021

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” …1, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST. Wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST […]

23 lutego 2021

Wzór sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu – www.gov.pl – znajdują się wzory sprawozdań z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w […]

21 stycznia 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i […]

8 grudnia 2020

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Załączniki Rozliczenie z wykorzystania dotacji – jednostki samorządu terytorialnego Data: 2020-12-08, rozmiar: 38 KB Rozliczenie z wykorzystania dotacji – osoby prawne niebędących jednostkami samorządu terytorialnego Data: 2020-12-08, rozmiar: 38 KB Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego Data: 2020-12-08, rozmiar: 16 KB Pobierz wszystkie pliki

28 maja 2020

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Informujemy, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęły 64 wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 dla 128 szkół. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję […]

14 kwietnia 2020

Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2020

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” …1, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST.   Wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli […]

17 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wzór sprawozdania organu prowadzącego z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania […]

17 grudnia 2019

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z § 5 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w terminie do dnia […]

28 maja 2019

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 20 organów prowadzących dla 25 szkół na ogólną kwotę 1 489 807,31 zł. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączeniu. Załączniki Wykaz organów prowadzących, którym udzielono […]

Ułatwienia dostępu