Kategoria: Rekrutacja 2019/2020

4 października 2019

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

  Szanowni Państwo Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione […]

30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Rodzice i Opiekunowie Absolwentów szkół podstawowych WAP.021.39.2019.MP Olsztyn, dnia sierpnia 2019 r. Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania […]

30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Rodzice i Opiekunowie Absolwentów gimnazjów WAP.021.2.39.2019.MP Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2019 r. Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego […]

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 21 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 20 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 20 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Zarządzenie nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB Pobierz wszystkie pliki

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB Zarządzenie nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB Pobierz wszystkie pliki

19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

  Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia   Szanowni Państwo Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia     W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych […]

4 lipca 2018

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych. ZałącznikiPobierz wszystkie pliki

23 kwietnia 2018

Informacja o szkołach

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Dyrektorzy Szkół województwa warmińsko-mazurskiego Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego […]

Ułatwienia dostępu