Kategoria: Rekrutacja

31 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 6 …. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:  do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,  do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,  do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,  na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

(więcej…)

Załączniki

20 października 2021

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo
Organizatorzy zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz koniecznością podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza – wniosek o umieszczenie zawodów w tymże wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać do 31 stycznia 2022 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Pismo przewodnie oraz wypełniony wg powyższego wzoru wniosek należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub e-mailem: ko@ko.olsztyn.pl.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 413.

Załączniki

Formularz zgłoszenia
Data: 2020-11-13, rozmiar: 45 KB
14 maja 2021

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego,
Absolwenci szkół podstawowych
oraz ich Rodzice i Opiekunowie

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) przekazuję ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2021/2022.

Informacje udostępnione zostały przez Organy Prowadzące ww. szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI i MIASTO EŁK POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

14 kwietnia 2021

Klasy o profilu wojskowym w szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

(więcej…)

Załączniki

Lista szkół
Data: 2021-04-14, rozmiar: 770 KB
23 lutego 2021

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załączniki

Zarządzenie nr 12
Data: 2021-02-23, rozmiar: 50 KB
Załącznik do zarządzenia nr 12
Data: 2021-02-23, rozmiar: 221 KB
29 stycznia 2021

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Załączniki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2021-01-29, rozmiar: 242 KB
Zarządzenie nr 7 WMKO z dnia 29.01.2021r.
Data: 2021-01-29, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2021-01-29, rozmiar: 226 KB

Ułatwienia dostępu