Kategoria: Podlegające Ustawie

Ogłoszenie nr 610841-N-2019 – Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

Załączniki Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-10-25, rozmiar: 18 KB Załącznik Nr 2_Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Data: 2019-10-21, rozmiar: 32 KB Załącznik Nr 1_Formularz oferty po modyfikacji Data: 2019-10-21, rozmiar: 111 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2019-10-21, rozmiar: 285 KB Załącznik Nr 5 – Wzór umowy Data: 2019-10-17, rozmiar: 69 KB Załącznik Nr […]

Ogłoszenie nr 606912-N-2019: Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Data: 2019-10-17, rozmiar: 21 KB Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2019-10-08, rozmiar: 38 KB Załącznik Nr 5 – Wzór umowy Data: 2019-10-08, rozmiar: 69 KB Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Data: 2019-10-08, rozmiar: 414 KB Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o […]

Organizacja wypoczynku letniego – ogłoszenie nr 541049-N-2019

Załączniki Wyniki postępowania przetargowego Data: 2019-06-05, rozmiar: 927 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-17, rozmiar: 547 KB Załącznik Nr 10 – Wzór umowy Data: 2019-04-25, rozmiar: 50 KB Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2019-04-25, rozmiar: 38 KB Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o formie zapewnienia opieki medycznej Data: […]

Granty Kuratora Oświaty-edycja jesienna

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta Ogłoszenie nr 585391-N-2018 z dnia 2018-07-07 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr […]

Wypoczynek dzieci i młodzieży dla 135 osób

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 580201 z dnia 27.06.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia Załącznik […]

Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego   Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia […]

Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Organizacja wypoczynku letniego

Zawiadomienie o wynikach postepowania przeatrgowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia […]

Ułatwienia dostępu